Öğr. Gör. HÜSEYİN KURT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. HÜSEYİN KURT

T: (0282) 250 3017

M hkurt@nku.edu.tr

W hkurt.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Yabancı Diller Yüksekokulu
Bölüm:Hazırlık
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (YL)
Öğrenim Yılları: 2013-2019
Tez: Jonathan Swift´in "Mütevazı Bir Öneri" ve Bir Fıçı Öyküsü İsimli Eserlerine Yeni Tarihselci Bir Yaklaşım (2019)
Lisans
Üniversite: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)
Öğrenim Yılları: 2004-2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
İspanyolca:Başlangıç
Akademik Görevler
Öğr. Gör. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ / YABANCI DİLLER ANABİLİM DALI
2009-
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2015-2019
Komisyon Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2011-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı / Yabancı Dil Eğitimi
İngilizce
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YÜNCÜ KURT P., KURT H., Instructional Practices that Motivate Students to Learn English, Journal of Education and Future, pp. 119-130, 2018.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KURT H., FETAL CANNIBALISM IN JONATHAN SWIFT’S A MODEST PROPOSAL, 3rd BELL INTERNATIONAL CONFERENCE (17.05.2018-18.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
2. YÜNCÜ KURT P., KURT H., Instructional Practices That Motivates Students’ To Learn English, 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (09.04.2018-11.04.2018).
Özet bildiri
3. KURT H., YÜNCÜ KURT P., The Effects Of Pair-Discussion Tasks On Turkish EFL Learners’ Oral Performance, 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018) (09.04.2018-11.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. YÜNCÜ KURT P., KURT H., Arcs Motivational Model’s Effects On Student Motivation To Learn English, 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018) (09.04.2018-09.04.2018).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÇORAKLİ Ş., GÖÇERLER H., KURT H., TOPALOĞLU Y., DEMİRKIR F. İ., KARAGÖZ C., ATİK O., Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Akıllı Tahtaların Öğrenci Motivasyonu, Öğrenme Stilleri ve Medya Kullanım Becerilerine Olası Etkileri, Trakya Üniversiteler Birliği Araştırma Proje Sunumları (07.11.2017-08.11.2017).
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA AKILLI TAHTALARIN ÖĞRENCİ MOTİVASYONU ÖĞRENME STİLLERİ VE MEDYA KULLANIM BECERİLERİNE OLASI ETKİLERİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 10.04.2016-25.11.2016.
Aldığı Sertifikalar
Applying CEFR to your curriculum, Yer:Webinar, 11.12.2019-11.12.2019.
Recent Trends in ELT, Yer:Edirne Trakya Üniversitesi / Yabancı Diller Yüksekokulu, 26.04.2018-26.04.2018.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Recent Trends in ELT, Yer:Edirne Trakya Üniversitesi / Yabancı Diller Yüksekokulu, 26.04.2018-26.04.2018.